Välkommen till Framtid2030.se

Välkommen till min hemsida!

Jag som driver den här sidan heter Per-Ola Moström och är pensionerad f.d. chefsekonom i Vindelns kommun. Före det var jag socialchef i Vilhelmina. Innan jag kom dit jobbade jag som ekonom åt Nordmalings och Kramfors kommuner.

Jag skriver för att uppmärksamma den utamning som nu sker av Norrland.

Glesbygdens sviks av Alliansen

Alla länets glesbygdskommuner har förlorat befolkning under alliansens tid. Här är kalla fakta:

Skulle glesbygdskommunernas befolkning ökat som sverige som helhet skulle 3500 fler ha bott här. Vi saknar 7000 personer! Läs mer här.

Nya skattehöjningar är att vänta

Av alla sveriges kommuner under alliansens regeringstid har 218 av 290 kommuner höjt skatten när man tar hänsyn till både kommunal och landstingsskatt. Och nästa år väntas mer skattehöjningar när statsbidragen än mer urholkas.

Norrlands landsting har berövats 2200 jobb under Alliansens tid i regeringsställning. Huvudorsaken är den reella minskningen av statsbidragen. Landstingen har tvingats höja skatter, avgifter och dra ner på verksamheten. "Det är ett strukturfel" säger Anders Borg. Enligt min mening är det ett svek mot Norrland.

Alla glesbygdskommuner har förlorat befolkning under Alliansens tid.  Totalt har 3345 innevånare förlorats eller 5,6%. Statsbidragen har urholkats och resurser motsvarande 420 jobb har försvunnit. Däremot har Huddinge och Haninges bidrag ökats med nära 150%. De har kunnat sänka skatten. I Västerbotten har skatten i snitt ökat med 42 öre. 

Det behövs fakta för att avslöja alliansen svek mot glesbygden i länet. Här finns sammanställda fakta. Sprid detta vidare!

Mina bloggar:

pom@framtid2030.se © 2013 • Min policy • Sprid fakta vidare